Niet ingelogd: Log in of registreer. 

 

logo vrienden van de fanfare

In 1993 – nu bijna 20 jaar geleden  -  namen de beschermheer Kees Schafrat en ere-voorzitter Henk van Kreij het initiatief om een groep mensen te bewegen om Fanfare St.Cecilia structureel te ondersteunen. Ze richtten de 'Vrienden van Fanfare St.Cecilia' op. 

Met een jaarlijkse bijdrage van – destijds - 100 gulden mocht je je tot de 'Vrienden' rekenen.

Ze groeiden in korte tijd tot ongeveer 50 deelnemers. En mede door hun inbreng kon het instrumentarium van de fanfare op peil gehouden worden. Voor enkele tienduizenden guldens kon er aan nieuwe blaas- en slagwerk-instrumenten, lessenaars en verlichting worden aangeschaft.

 Met de invoering van de euro in 2002  is het jaarlijkse bedrag aangepast en gesteld op 50 euro.

Toen in 2008 op de Handelse basisschool de 'blazersklas' van start ging, konden de daarvoor benodigde instrumenten mede door een belangrijke bijdrage van de 'Vrienden' beschikbaar gesteld worden. 

 

 

Nieuwe impuls:

Sinds 2011 hebben Piet van den Brand en Piet Hubers de coördinerende taken overgenomen en worden er actief nieuwe 'Vrienden' geworden. Eind 2012 staat de teller – die was teruggelopen naar 40 – al op 70. Als de 'Vrienden' in 2013 twintig jaar bestaan is er een aardig rond streefgetal in gedachten. Aanmelden kan ten allen tijde. Graag zelfs.

 

Adverteerders:

Bovendien worden er voor het eerst bedrijven aangezocht die met hun naam op een 'sponsorbord' prijken en met hun logo op de site van onze fanfare. Met een bijdrage van minimaal  € 100,- per jaar leveren zij nu al een belangrijk aandeel in de spaarpot van de 'Vrienden'. Deelnemende bedrijven staan in onderstaande slider, bezoek hun website eens.