Niet ingelogd: Log in of registreer. 

 

logo vrienden van de fanfare

 

 

In 1993 namen de beschermheer Kees Schafrat en ere-voorzitter Henk van Kreij het initiatief om een groep mensen te bewegen om Fanfare St.Cecilia structureel te ondersteunen. Ze richtten de 'Vrienden van Fanfare St.Cecilia' op. 

Met een jaarlijkse bijdrage van – destijds - 100 gulden mocht je je tot de 'Vrienden' rekenen.

Ze groeiden in korte tijd tot ongeveer 50 deelnemers. En mede door hun inbreng kon het instrumentarium van de fanfare op peil gehouden worden. Voor enkele tienduizenden guldens kon er aan nieuwe blaas- en slagwerk-instrumenten, lessenaars en verlichting worden aangeschaft.

 Met de invoering van de euro in 2002  is het jaarlijkse bedrag aangepast en gesteld op 50 euro.

Toen in 2008 op de Handelse basisschool de 'blazersklas' van start ging, konden de daarvoor benodigde instrumenten mede door een belangrijke bijdrage van de 'Vrienden' beschikbaar gesteld worden.

Adverteerders:

Er zijn bedrijven aangezocht die met hun naam op een 'sponsorbord' prijken en met hun logo op de site van onze fanfare. Met een bijdrage van minimaal  € 100,- per jaar leveren zij een belangrijk aandeel in de spaarpot van de 'Vrienden'. Deelnemende bedrijven staan in onderstaande slider, bezoek hun website eens.

Aanmelden:

Aanmelden als 'Vriend' of Adverteerder kan te alle tijde via het mailadres: vriendenvandefanfare@gmail.com.